דורון דוידי
13/11/2011
תקנון
 
ברוך/כה הבא/ה לאתר המכירות של אלקטרופוטו - אתר הקניות שמבטיח לך אחריות מלאה גם על המוצר וגם על הקניה.
אלקטרופוטו מציעה לך בזירת המכירות מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים הן בשיטת המכירות הפומביות והן במכירות קבוצתיות, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
 
אנא קרא תקנון זה בקפידה יתרה.

ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בו.
 
מבוא:
1. אתר "אלקטרופוטו בע"מ" המתוחזק ע"י e-shop-קניות משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל , בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות , פומביות ו/או מכירות קבוצתיות .
2 רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "אלקטרופוטו בע"מ" , לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
6. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
7. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או מי מטעמה , לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף במכרזים במישרין או בעקיפין.
המכירות - חלק כללי:
1. אתר " אלקטרופוטו בע"מ" מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" ) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.
המוצרים המוצעים במכרז:
1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם החנות או הספק , שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר "אלקטרופוטו בע"מ" מהספק , ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה)
2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע באתר.
שיטות המכירה ב "אלקטרופוטו בע"מ"
א. פומביות :
1. שיטת המכירה הפומבית הינה מכירה בה מוצעים למכירה , מוצרים בכמות מקסימלית כפי שנקבעה ע"י הספק , למרבה במחיר .
במכירה פומבית יוצג בדף המכירה המחיר הנמוך ביותר שאפשר להציע ( להלן: מחיר המינימום" ) ו/או את סכום הקפיצה בו ניתן לתת הצעה מעל מחיר המינימום ( להלן: "סכום קפיצה המותר" ) וכן מספר היחידות המוצעות למכירה בגין כל מוצר ומוצר .
2. סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה , לפי שיקול דעתה הבלעדי של "אלקטרופוטו בע"מ" .
3. הוצעה יחידה אחת של מוצר או שירות למכירה , כל משתתף רשאי להציע הצעת מחיר ובתנאי שזו גבוהה יותר ממחיר המינימום כפי שהוצג בדף המכירה .
4. בזירת המכירה יוכל המשתתף לראות את ההצעות של המשתתפים האחרים בזמן אמת ולהוסיף על ההצעה הגבוהה סכום נוסף .
5. התוספת תיעשה בכפולות של סכום הקפיצה המותר , כפי שנקבע בדף המכירה .
6. יודגש , כי לא ניתן להציע הצעות מחיר הנמוכות בגובהן, ממחיר המינימום , או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר כפי שנקבע.
7. היו מס' הצעות זהות בגובהן , תיבחר ההצעה שהוגשה במועד המוקדם יותר .
8. במכירה בה מוצעות מס' יחידות של אותו מוצר או שירות , כל מציע רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר בהתאם למס' היחידות המוצעות למכירה או מחיר גבוה יותר בהתאם לסכום הקפיצה המותר.
פומבית הפוכה
במכירה פומבית הפוכה מוצעת למכירה יחידה אחת של מוצר או שירות במחיר מחירון ראשוני
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
1. אלקטרופוטו בע"מ תציג יחידה אחת של מוצר או שירות וכן יוצג מחיר מחירון ראשוני. מחיר זה יתעדכן וירד בכפולות שיקבעו מראש ע"י "אלקטרופוטו בע"מ" ויוצגו בדף המכירה ובזמנים קבועים אשר יפורסמו בהתאם.
המכירה תסתיים כאשר תתבצע פעולת רכישה ע"י הלקוח הראשון, במחיר כפי שנבחר ע"י הלקוח בזמן נתון .
2. ביצוע הרכישה מתקיים בבחירת המחיר המוצע באתר בזמן נתון ולפיכך, לא ניתן להציע
הצעת מחיר שונה.
מכירה קבוצתית
מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי , המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי . כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת , כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי .
המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת .
מכירה רגילה/ישירה
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
1. "אלקטרופוטו בע"מ" תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר , כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
אופן ההשתתפות במכירות :
1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע "אלקטרופוטו בע"מ" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .
4. לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי "אלקטרופוטו בע"מ" וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "כרטיס לקוח" באתר, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי אלקטרופוטו בע"מ" קניות" יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "אלקטרופוטו בע"מ" לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
9. בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד' .
10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו באתר.
ביטול הצעות :
1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה אחרי מועד סגירתה.
2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק). 3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל אלקטרופוטו בע"מ .
4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 10% או 100 שקלים (הנמוך מביניהם).
5. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח .
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר . 
7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
8. "אלקטרופוטו בע"מ" תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 8.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 8.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
 8.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 8.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר. 
9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
"אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
אספקת המוצרים :
1. "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה ,או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
"אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום
ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
5. יום ביצוע ההזמנה אינו מחושב כיום עסקים לאספקת המוצר.
דמי משלוח :
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאית "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע"מ. המחירים לא כוללים תוספות שונות (פירוק דלתות מקררים, סבלות מעל קומה 3 ללא מעלית וכד'..)
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח
5. "אלקטרופוטו", כידוע , מפרסמת מחיר המוצר , מחיר הובלה , ומחיר מוצר כולל הובלה שהוא המחיר הסופי. מרבית המוצרים ניתן לאסוף ממחסני החברה / מחסני היבואנים, בתיאום מראש.
6. "אלקטרופוטו" או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם,(תקלות במערכת התקשורת ,הטלפון או המחשוב ,אירועים של כוח עליון ,שביתות ,עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו..), בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי "אלקטרופוטו" - יתכן אף כי תבוטל מכירה / זכייה באופן חד צדדי וזיכוי כספי מלא יינתן במעמד זה ללקוח .
7. חברת "אלקטרופוטו" אינה מתחייבת לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים - במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).
שירות אספקה תוך יום עסקים/4 ימי עסקים (בתוספת תשלום)
מהותו של השירות היא התייחסות מיידית להזמנתכם בעת קבלתה במסד הנתונים, והוצאתה למשלוח ביום בו הוזמנה ואושרה על ידי חברת האשראי (להזמנות שנתקבלו עד השעה 12:00).
יש לציין כי השירות מוגבל לאזורי חלוקה על פי רשימת ישובים המתעדכנת מעת לעת באתר דואר ישראל או טיל שילוח והפצה (חברות השליחויות איתן האתר עובד)
אספקת המוצר תהיה תוך יום עסקים / 1-3 ימי עסקים , בכפוף לתדירות הביקור וימי האספקה של חברת השליחויות.
יתכנו זמני אספקה ארוכים יותר (עד 7 ימי עסקים) לקיבוצים ומושבים.
 
 איסוף עצמי – 0 ₪
משלוח בדואר רשום מאובטח ע"פ המוצין בדמי המשלוח באם 0 ש"ח ללא תשלום.תוך 7 ימי עסקים.
ע"פ החוק ב"זאפ" השוואת מחירים : כל מוצר מעל 2 ק"ג ישלח אך ורק ע"י שליח עד הבית !
באם הלקוח מעונין שהמוצר ישלח ע"י שליח גם אם משקלו מתחת ל 2 ק"ג ישנה אופציה בהזמנה או ע"י הערה של הלקוח בזמן ההזמנה.
 
אלקטרופוטו" רשאית בכל עת להפסיק השירות ,והוא ניתן עד גמר המלאי ,ואינו מהווה חלק , משפטי או חוזי בעסקה.
אם ובמידה מסוימת מוצר אזל במלאי , לא יחויב הלקוח בדמי השירות , והמוצר יסופק במסגרת ימי העסקים.
 
אבטחת מידע ופרטיות:
1. "אלקטרופוטו בע"מ" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
 העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , "אלקטרופוטו בע"מ" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. "אלקטרופוטו בע"מ" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
כללי :
1. הנהלת "אלקטרופוטו בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את אלקטרופוטו בע"מ " קניות" או הספקים.
3. המוצרים המופיעים באתר אינן בבעלות "אלקטרופוטו בע"מ" , אלה באחריות הבלעדית של הספקים המציגים אותם, אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
4. "אלקטרופוטו בע"מ" אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאת "אלקטרופוטו בע"מ" אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
5. "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז "אלקטרופוטו בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית
6. אלקטרופוטו בע"מ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או מי מטעמה .
9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם "אלקטרופוטו בע"מ".
10. רישומי המחשב של "אלקטרופוטו בע"מ" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
11. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את "אלקטרופוטו בע"מ" ו/או את הספקים.
אמינות ב "אלקטרופוטו בע"מ":
1. "אלקטרופוטו בע"מ" מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט,
ועל כן מקפידה "אלקטרופוטו בע"מ" לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם "אלקטרופוטו בע"מ" , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים .
3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .
 
  • כל הזכויות שמורות לאלקטרופוטו בע"מ
 
 
 
 
אלקטרופוטו
ח.פ 513748020
אלנבי 138  תל אביב 65817
טלפון: 03-5603751  פקס: 03-035666499

שרות לקוחות טלפוני
בימים א'-ה' בשעות 18:00 - 09:00
ביום שישי 09:00 - 14:00
בטלפון מספר 03-5603751